Angebote - Sunulanlar

In meiner Praxis biete ich an:

Şunları sunuyorum:

 • Psychologische Beratung/ Psikolojik Danışmanlık
 • Eheberatung/ Evlilik Danışmanlığı
 • Familienberatung/ Aile Danışmanlığı 
 • Lebensberatung/ Hayat Danışmanlığı
 • Partnerwahl-Beratung/ Eş Seçimi Danışmanlığı
 • Schlafkurs/ Uyku Kursu
 • Psychotherapie (HPG)/ Psikoterapi (HPG)
 • Telefonische Beratung/ Telefonda Danışmanlık
 • Psychoonkologische Unterstützung
  (Umgang mit Krebserkrankungen)/                          Kanser hastalıklarında psikolojik destek

 

Außerdem biete ich Seminare an, z.B. über:

Ayrıca bazı konularda seminerler veriyorum, mesela:

 • Kindheit/ Pubertät - Çocukluk/ Ergenlik
 • Partnerwahl - Eş Seçimi
 • Ehe - Evlilik
 • Erziehung - Çocuk Eğitimi
 • Stressbewältigung - Stresle Başetme
 • Schmerzbewältigung - Ağrılarla Başetme
 • Schlafprobleme - Uyku Problemleri
 • Psychische Gesundheit - Psikolojik Sağlık
 • Depression - Depresyon
 • Angsterkrankungen - Korku Hastalıkları
 • Psychoonkologische Unterstützung -                   Kanserle Psikolojik Mücadele